Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Podmioty gospodarcze

 

Od 1 stycznia 2010 r. utraciły ważność:

  • Polska Klasyfikacja Działalności - PKD 2004
  • Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - PKWiU 1997

Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą do końca 2009 roku posiadać zaktualizowane wszystkie dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (wpis, KRS, REGON) z oznaczeniami według nowej klasyfikacji PKD.

Dla celów podatku VAT i podatków dochodowych od 1 stycznia 2010 roku stosować będziemy wyłącznie klasyfikację PKWiU 2008.

Od 01 lipca 2011 roku została utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Głównymi zaletami tej platformy jest między innymi możliwość założenia firmy poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej, lub wypełnienie w formie papierowej i zgłoszenia się z wnioskiem do Urzędu Gminy.

W związku z powyższym prosi się przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej gminy Dubiecko o złożenie wniosku CEIDG-1 w celu uaktualnienia wpisu bądź jego wykreślenia.

Wniosek CEIDG-1 może być złożony osobiście w pokoju nr 204 w Urzędzie Gminy Dubiecko.

Kliknij aby pobrać wniosek CEIDG-1 wraz załącznikami i instrukcją wypełniania

 

Jak zarejestrować firmę?

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą najpierw należy udać się do urzędu gminy, gdzie dokonujemy rejestracji firmy. lub wypełnić elektroniczny formularz na stronie: www.ceidg.gov.pl .Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wspólnicy spółki cywilnej wpisani mogą więc być w różnych ewidencjach. Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS (tzw. jedno okienko). Dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT oraz wybór innej formy opodatkowania niż podatek wg skali podatkowej (np. podatek liniowy). Czynności te wykonać należy przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Jedno okienko nie zwalnia także z konieczności wizyty w ZUS, jeżeli przyszły przedsiębiorca ma zamiar zatrudniać pracowników gdyż jako pracodawca mamy obowiązek zgłosić pracowników do ubezpieczenia społecznego.

Wniosek o wpis do ewidencji złożyć możemy w urzędzie gminy, po przez wypełnienie formularza na stronie internetowej, jak też wysłać pocztą co wymaga jednak wizyty u notariusza celem poświadczenia podpisu, oraz poprzez stronę internetową urzędu gminy. Po dokonaniu wpisu organ prowadzący ewidencję przesyła wniosek do urzędu statystycznego, ZUSu i urzędu skarbowego, gdzie dopełnione zostaną pozostałe formalności związane z podejmowaniem działalności.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. Wymagane formularze dostępne są w sądach.

Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS nie zawsze jest jednak wystarczające, byśmy mogli podjąć działalność gospodarczą. Po pierwsze, wiele rodzajów działalności wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych gdyż jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani zapewnić posiadanie tych kwalifikacji. Najczęściej przedsiębiorca nie musi posiadać tych kwalifikacji sam, a wystarczy, gdy zatrudni osoby z niezbędnymi kwalifikacjami do wykonywania określonych czynności. Wyjątkiem są pewne zawody (zwłaszcza medyczne i prawnicze), w których wymaga się, by kwalifikacje zawodowe posiadał sam przedsiębiorca - jeżeli zatem sam ich nie posiada, to nie wystarczy, że zatrudni odpowiednią osobę.

Drugą grupę barier prawnych jakie niejednokrotnie musi pokonać dla legalizacji działalności jest tzw. reglamentacja działalności gospodarczej, tj. obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Obowiązki te dotyczą ponad 80 różnych rodzajów działalności gospodarczej. Reglamentacja oznacza, że nie można podjąć działalności, jeżeli nie spełnimy przewidzianych prawem szczególnych jej warunków. W przypadku koncesji i zezwoleń przedsiębiorca nadto wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o ich udzielenie. W przypadku działalności regulowanej wystarczy złożenie oświadczenia (prawdziwego!) o spełnianiu tych warunków. Dopiero po uzyskaniu koncesji, zezwolenia albo zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, można rozpocząć działalność. Wyjątkiem jest tu działalność regulowana, którą można także podjąć po upływie 14 dni od złożenia wspomnianego oświadczenia, jeżeli organ prowadzący rejestr nic w tym czasie w naszej sprawie nie zrobił. Wystarczy wówczas na piśmie powiadomić ten organ, że rozpoczynamy działalność.

Wojciech Smoliński
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI