Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Współpraca zagraniczna

 

WSPÓŁPRACA GMINY DUBIECKO Z MEROSTWEM AZAY LE RIDEAU WE FRANCJI

Początki współpracy sięgają 1992 r., kiedy to w czerwcu do ówczesnego Wójta Gminy Antoniego Blecharczyka przyszli PP Józefa i Leopold Teleśniccy wraz ze swoim (nieżyjącym już dziś) kuzynem mieszkańcem Dubiecka P. Ludwikiem Maszczakiem z propozycją podjęcia współpracy pomiędzy obu gminami. Proponowana forma współpracy obejmowałaby wymianę kulturalną, sportową, turystyczną oraz administracyjną, również sprawy integracji z Unią Europejską. W spotkaniu uczestniczy również ówczesny przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Blecharczyk.

W marcu 1993 r. mer Azay Le Rideau we Francji zaprasza przedstawicieli władz gminy Dubiecko do odwiedzenia Francji i podjęcia rozmów o współpracy. Do wizyty nie dochodzi. W kwietniu 1994r. mer Azay Le Rideau ponownie zwraca się z zaproszeniem do władz Dubiecka, do wyjazdu nie dochodzi z powodu przygotowań do wyborów samorządowych. Na początku roku 1995 mer kolejny raz składa zaproszenie do odwiedzenia merostwa w dniach 3 - 8.04.1995r., które zostaje przyjęte. Do wyjazdu 9 osobowej delegacji gminy (przedstawicieli władz samorządowych) dochodzi w dniach 31.03 - 11.04.1995 r. Gospodarze zapoznają gości z funkcjonowaniem administracji samorządowej we Francji, oświatą, gospodarką i kulturą.

Po powrocie delegacji władze gminy wystosowują zaproszenie do merostwa Azay Le Rideau do odwiedzenia gminy Dubiecko wiosną 1996 r. Do przyjazdu nie dochodzi, ze względu na inne zobowiązania strony francuskiej. Goście z Francji przyjeżdżają do Gminy Dubiecko dopiero w roku następnym. Wizyta odbywa się w dniach 30.05 - 04.06.1997 r. 16 osobowa delegacja zapoznaje się z zasadami funkcjonowania administracji samorządowej, sytuacją w rolnictwie, infrastrukturą, ochroną środowiska, sprawami oświaty. Goście zwiedzają obóz w Oświęcimiu Brzezince, zamek w Łańcucie, Leżajsk, Rzeszów, Bolestraszyce, Bieszczady i okolice gminy Dubiecko. Po zakończeniu wizyty strona francuska przesyła zaproszenie dla zespołów folklorystycznych działających na terenie gminy do odwiedzenia merostwa latem 1998 r. W dniach 01.08. 1998 r. do 10.08. 1998 r. wraz z zespołami do Francji udaje się delegacja władz gminy oraz po jednej osobie z każdej ze szkół. Uczestnicy zwiedzają okręg Touraine, dają liczne występy cieszące się dużym powodzeniem wśród widowni. Podczas tego pobytu w dniu 7.08.1998 r. zostaje podpisana umowa o współpracy. Uchwała w sprawie współpracy Rada Gminy podjęła w czerwcu 1998r.

W czerwcu 1999 r. w gminie Dubiecko goszczą Józefa i Leopold Teleśniccy, którzy udzielili znacznej pomocy w nawiązaniu współpracy. Na spotkaniu omawiane są sprawy rewizyty delegacji merostwa Azay Le Rideau w gminie Dubiecko w roku 2000. Powstają deklaracje utworzenia stowarzyszenia pilotującego współpracę pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. W maju 2000 r. w Sądzie Rejonowym w Przemyślu zostaje zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy pomiędzy gminą Dubiecko w Rzeczpospolitej Polskiej a merostwem Azay Le Rideau we Francji z siedzibą w Dubiecku. Stowarzyszenie zarejestrowano również w Rejonowym Sądzie Gospodarczym, Wy dział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000023232

Od 19.07.2000 r. do 24.07.2000 r. w Gminie Dubiecko przebywa 34 osobowa delegacja francuska składająca się z przedstawicieli władz samorządowych merostwa Azay Le Rideau i Cheille oraz mieszkańców merostw. Na spotkaniach omawiane są niepokoje związane z integracją z Unią Europejską. Goście z Francji zwiedzili Krasiczyn, Przemyśl, Arłamów, Kraków, Ustrzyki Dolne, "Prządki" i zamek "Kamieniec" koło Krosna, skansen naftowy w Bóbrce.

W dniach 14 - 26.07.2002 r. na zaproszenie Komitetu Zbliżenia pomiędzy merostwem Azay Le Rideau we Francji a gminą Dubiecko do Francji udała się 12 osobowa grupa młodzieży i dzieci - właścicieli gospodarstw rolnych z terenu gminy Dubiecko wraz z opiekunem. Celem pobytu młodzieży było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania rolnictwa w kraju należącym do Unii Europejskiej. Uczestnikom pokazano system hodowli, uprawy, skupu płodów rolnych oraz produkcję wyrobów mleczarskich. Dodatkową atrakcją pobytu było spotkanie z posłem parlamentu Unii Europejskiej i Francji oraz zwiedzanie zabytków Azay Le Rideau, Tours, Usse. Wizyta przebiegała w bardzo serdecznej i przyjacielskiej atmosferze. Przyjęcie pożegnalne odbyło się w sali udekorowanej naszymi barwami narodowymi przy udziale wszystkich sympatyków i członków Komitetu, którzy odśpiewali po polsku "Sto lat". Młodzież przekazała słowa podziękowania za zaproszenie. Na pokrycie części wydatków gminie przyznano dotację w wysokości 1157 Euro.

W lutym 2003r. Komitet Zbliżenia Azay Le Rideau Dubiecko wystosował do władz gminy zaproszenie do złożenia wizyty i podpisania przysięgi przyjaźni miast. W związku z tym 14 lipca do Francji udała się 38 osobowa delegacja władz gminy na czele z ówczesnym Wójtem Gminy Zbigniewem Blecharczykiem, Przewodniczącym RG Czesławem Pawlusem i mieszkańcami Gminy oraz członkami Stowarzyszenia Przyjaźni i Współpracy pomiędzy Gminą Dubiecko w RP a merostwem Azay Le Rideau na czele z jego Prezesem Stanisławem Sową, celem podpisania przysięgi przyjaźni miast pieczętującej wieloletni okres współpracy. W programie wizyty przewidziano zapoznanie się z bogactwem kultury, sposobami uprawy i hodowli oraz debaty europejskie na temat przyszłości Polski, Francji i Europy. W dniu 20 lipca 2003r. przygotowano uroczystą ceremonię podpisania aktu. Uroczystość rozpoczęło wręczenie Wójtowi gminy P. Zbigniewowi Blecharczykowi kluczy do bram miasta Azay Le Rideau, następnie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy umieszczonej na budynku merostwa. Po odsłonięciu tablicy wszyscy obecnie udali się do merostwa na dalszy ciąg uroczystości. Tam nastąpiło podpisanie przysięgi przyjaźni z dwoma merostwami Azay Le Rideau i Cheille, które dokonali Wójt Gminy Dubiecko Zbigniew Blecharczyk oraz merowie: Azay Le Rideau Bernard Cordier i Cheille Jean Serge Hurtevent. Tekst przysięgi w oryginale znajduje się na ekspozycji w Urzędzie Gminy. Po podpisaniu przysięgi nastąpiła wymiana upominków. Następnym punktem przygotowanego przez gospodarzy programu było zaprzysiężenie osób pełniących funkcje Wójtów od 1992 r. Po wypiciu wina z symbolicznego pucharu osoby te otrzymały medale i zostały zaprzysiężone na rycerzy. Od tej pory mają reklamować wino z okręgu Azay Le Rideau i Cheille. Nowymi Rycerzami Bractwa Winogradników okręgu zostali panowie: Antoni Blecharczyk, Zbigniew Blecharczyk i Stanisław Jureczko. Na współfinansowanie kosztów pobytu delegacji Gminie przyznano dotację w wysokości 4 200 Euro.

W 2004 r. delegacja francuska przybyła do Dubiecka. W zaproponowanym przez nas programie znalazło się: zwiedzanie Krakowa i Wieliczki, zwiedzanie fabryki kryształów w Tarnowie, udział w imprezie Jarmark Galicyjski, zwiedzanie wystawy wyrobów wikliniarskich w Rudniku nad Sanem, zwiedzanie klasztoru w Leżajsku warz z odsłuchaniem koncertu organowego, zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Leżajsku z grobem cadyka Elimelecha, zwiedzanie Muzeum Lamp Naftowych w Bóbrce, zwiedzanie Muzeum Historycznego i skansenu w Sanoku, zwiedzanie Zamku w Łańcucie wraz z powozownią i oranżerią oraz muzeum gorzelnictwa. W programie znalazła się również wycieczka w Bieszczady, rejs statkiem po Solinie oraz zwiedzanie Arłamowa. W trakcie pobytu gości zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami władz i radnych Gminy Dubiecko oraz z władzami miasta Sanoka.

Kolejną delegacją, która odwiedziła Gminę była 40 osobowa grupa młodzieży gimnazjalnej z Francji, która przyjechała w maju 2006 r. Młodzież zakwaterowaliśmy w Ośrodku KSM „Nadzieja” w Wybrzeżu. Ze względu na to, że był to ich pierwszy pobyt w Polsce zaproponowaliśmy program, który powielał się nieco z program dla poprzedniej delegacji. I tak młodzieży zaproponowaliśmy zwiedzanie Muzeum Lamp Naftowych w Bóbrce, Muzeum Historyczne i skansen w Sanoku, zwiedzanie Zamku w Łańcucie wraz z powozownią i oranżerią, wycieczkę w Bieszczady, rejs statkiem po Solinie oraz zwiedzanie Muzeum przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych, następnie zwiedzanie Muzeum Dzwonów i fajek oraz fortów Twierdzy w Przemyślu. W trakcie pobytu odbyły się 2 spotkania integracyjne z młodzieżą z naszych szkół gimnazjalnych oraz wspólna dyskoteka. Po zakończeniu wizyty na Ziemi Dubieckiej młodzież wraz z opiekunami udała się do kopalni soli w Wieliczce, zwiedzała Kraków i Oświęcim.

W sierpniu 2007 r. do Dubiecka przyjechała delegacja francuska. W programie pobytu zaproponowaliśmy: zwiedzanie Krakowa, uczestnictwo w imprezie „Święto Miodu” w Przemyślu, zwiedzanie trasy VII Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Podkarpackiego, zwiedzanie zabytków Ziemi Dubieckiej, zwiedzanie zabytków Przemyśla i Arboretum w Bolestraszycach. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z ówczesnym Posłem do Parlamentu Europejskiego p. Mieczysławem Janowskim oraz radnymi Rady Gminy. Na zakończenie wizyty otrzymaliśmy zaproszenie o odwiedzenia naszych gości we Francji.

W lipcu 2009 r. – 32 osobowa delegacja z naszej Gminy udała się do Francji na kolejną wizytę. W ramach wizyty odbyliśmy debatę z miejscowymi polityki dot. kryzysu, spójności socjalnej w Europie i perspektyw dalszego trwałego rozwoju oraz zwiedziliśmy okoliczne atrakcje turystyczne, w tym: Zamek „Śpiącej królewny” i kościół w Rigny Usse, twierdzę Chinon, Młyn w Sarre. Młyn ten zaadaptowano i stworzono z niego atrakcję turystyczną, gdzie przewodnik oprowadza i przedstawia sposób mielenia ziarna, ale oprócz tego znajduje się w nim restauracja z posiłkami dla turystów. Nieopodal w czterohektarowym gospodarstwie obejrzeliśmy „Ścieżki róży z uprawą 13 000 róż służących do produkcji wody różanej. Zwiedziliśmy także zamek w Azay le Rideau, Tours, Chambray, Montresor oraz muzeum narzędzi w La Celle Guenand. Na zakończenie wizyty Wójt wystosował zaproszenie do odwiedzenia Dubiecka.

W lipcu 2011 r. 42 osobowa grupa gości z Francji przybyła z rewizytą do Dubiecka. Na program pobytu składało się: zwiedzanie Muzeum Ikon w Sanoku, przejazd ciuchcia bieszczadzka, zwiedzanie Centrum Kultury Ekumenicznej i Ogrodu Biblijnego w Myczkowcach, zwiedzanie Lwowa i udział w spektaklu operowym „Mojżesz”, zwiedzanie Arboretum w Bolestraszycach i Storczykarni w Łańcucie. W ramach zacieśniania więzów przyjaźni zorganizowaliśmy: wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Dubiecku oraz podobnej szkoły we Francji nt. współpracy polsko – francuskiej, piknik na stadionie w Dubiecku z degustacją potraw rybnych, udział w imprezie Dni Dubiecka oraz na zakończenie wizyty uroczystą kolację z radnymi powiatowymi i gminnymi. Na zakończenie wizyty otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Miast Zaprzyjaźnionych, który planowano na wrzesień tegoż roku.

A więc we wrześniu do Francji na Międzynarodowy Festiwal Miast Zaprzyjaźnionych udał się Zespół Pieśni i Tańca „Sanowiacy” z Przedmieścia Dubieckiego oraz kapela „Młoda Harta” wraz z władzami Gminy. Celem zadania była promocja kultury ludowej regionu poprzez występy artystyczne. W przedstawionym na Festiwalu repertuarze Zespół wykonał tańce rzeszowskie, a poprzedzało je wystąpienie przedstawiające charakterystykę regionu. W charakterystyce omówiono położenie województwa, walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe. Podczas pobytu Zespół wykonał 4 koncerty. Członkowie Zespołu zostali powitani przez władze stowarzyszenia polsko - francuskiego, przez merów Azay le Rideau i Cheille oraz serdecznie przyjęci przez rodziny. Mimo bariery językowej łatwo został nawiązany przyjazny kontakt, który na pewno pozostanie w pamięci wszystkich na długie lata. Nasi francuscy przyjaciele bardzo dbali o uczestników, byli bardzo mili i serdeczni. Mimo napiętego programu pobytu w Azay le Rideau, władze merostwa oraz rodziny starały się pokazać wiele pięknych miejsc, takich jak słynne w świecie ornamentowe ogrody w stylu renesansowym - Villandry, różne muzea i słynne zamki nad Loarą. Zgodnie z programem wizyty - zwiedzano piękny zamek na wodzie w Azay le Rideau oraz dom i muzeum Balzaka w Sache. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja wydana przez merostwo Azay le Rideau dla wszystkich przybyłych zespołów z zaprzyjaźnionych państw: z Portugalii, Anglii i Belgii. Podczas kolacji nastąpiła prezentacja regionów, z których reprezentacje uczestniczyły w spotkaniu. Każda z reprezentacji wykonała kilka utworów ze swojego repertuaru. Grupa polska zaśpiewała też w języku francuskim piosenkę „Etoile des neiges”, którą podchwycili i nucili wszyscy. Następnego dnia po śniadaniu w rodzinach nastąpiły przygotowania do występów. Był to dzień prezentacji folkloru regionu rzeszowskiego. Prezentacje odbyły się na placu Gambetta w Azay le Rideau. Miasteczko było upiększone girlandami z kwiatów, były wystawy dawnego sprzętu rolniczego, okazałych plonów. Były też stoiska z publikacjami reklamującymi Festiwal. Uruchomiono nawet stary młyn. Po prezentacji zespołu Sanowiacy i kapeli Młoda Harta na placu przy kościele korowód przemieścił się z muzyką i śpiewem na Plac Republiki, gdzie zaprezentowano tańce i śpiewy. Tak trwał marsz w defiladzie po ulicach miasteczka. Na przodzie pochodu naszej delegacji niesiono polską biało-czerwoną flagę oraz tablicę z herbem województwa. Słychać było oklaski i okrzyki radości Viva la Pologne! Parada zakończyła się w L’Isle, gdzie odbyła się oficjalna inauguracja Święta Zaprzyjaźnionych Państw. Tego samego dnia członkowie zespołu zostali zaproszeni na piękny koncert chóru działającego przy kościele Azay le Rideau. Wieczorem odbył się wielki piknik, podczas którego była degustacja francuskich smakołyków. W pikniku uczestniczyło ponad 700 osób, a stoły ustawiono na jednej z uliczek Azay le Rideau. Niedziela 11 września była drugim dniem Festiwalu. Członkowie delegacji ustawili się do defilady w strojach, które pięknie się prezentowały. W defiladzie uczestniczyło bardzo dużo ludzi przebranych w dawne stroje rzemieślnicze i rolnicze. Byli żołnierze napoleońscy z karabinami i zwykle praczki, winiarze. Jechały wozy konne i ciągniki przyozdobione kwiatami i owocami. Cały korowód był barwny i przyciągał uwagę. Defilada rozpoczęła się przy merostwie w Cheille. Do przejścia ze śpiewem i tańcem było kilka kilometrów. Kapela pod kierunkiem pana Andrzeja Sowy i przy współpracy muzyka pana Juliana Zycha zaczęła grać swoje rzeszowskie przeboje, a Zespół, witany przez tłumy ludzi, zaprezentował tańce. Zespół został nie tylko serdecznie witany, ale i przyjęty przez mieszkańców, którzy nawet z okien pozdrawiali grupę, sypali kwiaty i confetti. Były okrzyki: „Niech żyje Polska!” Defilada trwała kilka godzin i wieczorem zakończyła się podwieczorkiem w budynku straży. Z naszym zespołem z defilady powracał traktorem mer Azay le Rideau pan Michel Verdier. Tego wieczoru nadarzyła jeszcze okazja podziwiać wspaniały pokaz sztucznych ogni na placu przy zamku w Azay le Rideau, a na telebimie pooglądać przebieg uroczystości, które były już tylko wspomnieniem. Były też wspaniałym przeżyciem, które na długo zostanie w pamięci wszystkich członków delegacji. Następnego dnia po pożegnaniu z przyjaciółmi delegacja wyjechała do Polski. Podczas pobytu uroczystego aktu przystąpienia do Towarzystwa Winogradników dostąpili Adam Sura – pełniący wówczas funkcję Zastępcy Wójta i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Sanowiacy” p. Maria Jureczko.

Kolejnym etapem wymiany kulturalnej pomiędzy Gminą Dubiecko a merostwami Azay le Rideau i Cheille we Francji miał być wyjazd na koncerty chóru „Soli Deo” z Dubiecka, a chóru „Cantoria” z Touraine do Polski. Niestety, z powodu rezygnacji z wyjazdu chóru przez jego kierownika i dyrygenta, planowany wyjazd odwołano. Utrzymano jednak w mocy zaproszenie dla chóru „Cantoria” z Francji. I to nastąpiło w lipcu 2012r. naszym zadaniem było zorganizowanie im tournée po Województwie Podkarpackim, co nie było prostą rzeczą. Zadania tego podjęła się p. Danuta Armata, która zorganizowała im koncerty w Rymanowie Zdroju, Sanoku, Dubiecku i dwa koncerty w Jarosławiu. Jak na tygodniowy pobyt była to wystarczająca ilość, możliwa do wykonania. Oprócz odbycia koncertów goście zwiedzili jeszcze: klasztor z koncertem organowym i cmentarz żydowski w Leżajsku, zabytki Ziemi Dubieckiej, Muzeum lamp Naftowych w Bóbrce, Muzeum Ikon i skansen w Sanoku, Zamek w Krasiczynie, zabytki Przemyśla, Zamek, Powozownię, Oranżerię i Storczykarnię w Łańcucie. Niektóre elementy programu zwiedzania powtarzały się w stosunku do lat ubiegłych, gdyż była to nowa grupa osób.

W 2013r. na rewizytę do Francji udała się 29 osobowa grupa mieszkańców Gminy Dubiecko. Program wizyty obejmował: powitanie w merostwie Azay Le Rideau przez mera Michela Verdier, zwiedzanie zamku, ogrodów i stajni królewskich w Le Riveau, zwiedzanie hali i rynku w Richelieu, zwiedzanie zamku ze zwodzonym mostem w Langeais, zwiedzanie „Marnego lasku” i spływ barką po Loarze, zwiedzanie miasta, garbarni i muzeum w Chateau Renault, zwiedzanie Muzeum skóry i garbarni w Vernou, zwiedzanie posiadłości z uprawą winorośli i degustacją potraw regionalnych i wina w L’Aulee, debata w merostwie Cheille z udziałem mera Azay le Rideau, mera Cheille oraz przewodniczącego Wspólnoty Wspólnot orazzwiedzanie zamku i podziemi w Breze. Podczas wizyty Wójt Gminy wystosował zaproszenie do rewizty w Polsce delegacji francuskiej w 2014r, lecz ze względu na wybory samorządowe zarówno we Francji, jak i w Polsce termin realizacji wizyty przesunięto na 2015r.

Goście z Francji zamierzają przyjechać w pierwszej dekadzie sierpnia 2015 r.

UG Dubiecko
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI