Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Herb pobierz
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce
Bieg Pogórzanin

Wydarzenia

 
2012-03-23

"Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Przedmieście Dubieckie, Nienadowa, Dubiecko"

 2012-07-12

 - wodociag-logo.png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 

Projekt pn.: „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Przedmieście Dubieckie, Nienadowa, Dubiecko".

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie w/w projektu. Wójt Gminy Dubiecko - Zbigniew Blecharczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Benedyk podpisał aneks w dniu 11.07.2012r.

Wartość projektu po przetargu wynosi 6 949 128,29 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysiecy sto dwadzieścia osiem złotych 29/100), w tym wartość dofinansowania wynosi 4 861 974,80 PLN

  


 2012-03-23 - wodociag-logo.png

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 Projekt pn.: „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Przedmieście Dubieckie, Nienadowa, Dubiecko".

 Gmina Dubiecko w odpowiedzi na ogłoszony nabór w ramach osi priorytetowej IV - Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B - Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Gminy Dubiecko poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Przedmieście Dubieckie, Nienadowa, Dubiecko". Projekt przeszedł ocenę pozytywnie i został wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana dnia 22.03.2012 r. Projekt swym zakresem obejmuje prace związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Przedmieście Dubieckie, Nienadowa i Dubiecko.

 Koszt całkowity projektu to kwota 8 485 333,32 PLN (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł 32/100), w tym kwota  5 937 318,31 PLN (70%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny Gminy Dubiecko to kwota 2 544 565,01 PLN co stanowi 30% ogólnej kwoty projektu.

 Planowany termin realizacji projektu to: kwiecień 2012 - sierpień 2013

 Szczegółowych informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym z którego współfinansowany jest w/w projekt można uzyskać na stronie internetowej:  www.rpo.podkarpackie.pl

 


2010-12-03 

 

 

W wyniku przeprowadzenia weryfikacji końcowej wniosków złożonych w ramach osi priorytetowej VI. Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w trybie preselekcji wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu nr 202/3813/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. wniosek Gminy Dubiecko:  "Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Dubiecko poprzez utworzenie obiektów infrastruktury turystycznej wraz z remontem i konserwacją zabytkowych elementów sakralnych" uzyskał ocenę pozytywną.

Całkowita wartość projektu - 3 548 480, 94 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR - 2 998 466, 40 PLN

W dniu 5 listopada 2010 r. nastąpił odbiór wykonanych prac w modrzewiowym kościółku w Bachórcu.
16 listopada 2010 r. odebrano roboty związane z obiektami ruchu turystycznego.
18 listopada 2010 r. - prace w kościele parafialnym Dubiecku.

 


 - tablica_informacyjna_rpo.jpg


 

2010-10-18
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

 

Gmina Dubiecko podpisała umowę z Województwem Podkarpackim w sprawie współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"

Projekt ma na celu zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz podniesienie efektywności działania administracji samorządowej.

Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie, partnerami: 160 jednostek samorządu terytorialnego.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu dla Gminy Dubiecko wynosi 508 156,00 zł brutto.
Dofinansowanie ze środków RPO WP 2007-2013: 427 264,00 zł.

 

 

UG Dubiecko
 
Biuletyn Informacji Publicznej
PSEAP SEUI
Polska-Slowacja
RPO WP
Termomodernizacja
Rewitalizacja
PROW 2014-2020
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI