Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
fanpage facebook
Załóż firmę
CEIDG ostrzeżenie
Bieg Pogórzanin

Wydarzenia

 
2016-11-29

Zabawa andrzejkowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Nienadowej

 
 
2016-11-28

Certyfikat ˝Smaczne bo Podkarpackie˝ dla GSCh w Dubiecku

W dniu 21.11.2016 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce  k.Rzeszowa, odbyła się uroczysta gala XV edycji konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” Programu Certyfikującego Najlepsze Spożywcze Produkty „Smaczne bo Podkarpackie”. Z tej okazji na ręce Prezesa Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dubiecku Pana Stanisława Tereszczaka, został przekazany przez Wojewodę Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego Certyfikat „ Smaczne bo Podkarpackie”, za produkt wytwarzany przez Naszą piekarnię „ Chleb mazowiecki forma”. To zaszczytne wyróżnienie jest wyrazem uznania zarówno dla wytwarzanych przez nas produktów jak również dla całej Spółdzi
 
2016-11-25

˝Wszyscy razem dla wspólnej sprawy˝

to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku w ramach programu Dom Kultury+ - Inicjatywy lokalne 2016 dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury. Projekt realizowany był od lutego do listopada 2016 r.
 
2016-11-22

Projekt ˝ STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE ˝

 
 
2016-11-22

Konferencja Regionalna PSST w Dubiecku

W dniu 16 listopada 2016 r. Ziemia Dubiecka gościła Marszałka Województwa Podkarpackiego p. Władysława Ortyla oraz Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Wójtów wraz z zastępcami na konferencji organizowanej przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych w Oranżerii Zamku Dubiecko.
 
2016-11-21

Informacja na temat pierwszego posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Nienadowej

 
 
2016-11-21

Uchwała Nr 1/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiecku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Nienadowej

 
 
2016-11-18

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dubiecku o zarejestrowanych kandydatach na Radnego Rady Gminy Dubiecko

 
 
2016-11-17

˝ FLORIANY ˝ - ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udzialem OSP i samorządów.

 
 
2016-11-16

List prezesa KRUS Pana Sekścińskiego dotyczący ubezpieczenia dzieci rolników, które nie ukończyły 16-go roku życia

 
 
2016-11-14

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Dubiecko

                Obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się w dniu 11 listopada od mszy świętej o godz.8.oo w kościele parafialnym w Nienadowej Dolnej. Mszę odprawił miejscowy proboszcz ks. Franciszek Partyka. We mszy wzięły udział poczty OSP i miejscowych szkół, strażacy, radni Rady Gminy Dubiecko i Powiatu Przemyskiego, młodzież szkolna i mieszkańcy parafii. Podczas mszy przygrywała orkiestra dęta z Dubiecka pod dyrekcją Panów Andrzeja Sowy i Juliana Zycha.
 
2016-11-14

Weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji

Wójt Gminy Dubiecko informuje:
W związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dubiecko zostanie przeprowadzona weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji.
 
2016-11-07

Spotkanie autorskie z Panią Heleną Maszczak

W dniu 28 października 2016r. w Sali Galerii Smaku w Dubiecku odbyło się spotkanie autorskie z p. Heleną Maszczak – artystką z Przedmieścia Dubieckiego organizowane przez Wójta Gminy Dubiecko wspólnie z Gminnym Stowarzyszeniem Kobiet. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Dubiecko p. Wiesław Bembenek, który powitał artystkę,  podziękował wszystkim za tak liczną obecność oraz gratulując p. Helenie dotychczasowego dorobku artystycznego wręczył bukiet kwiatów. Następnie laudację o artystce  wygłosiła p. Danuta Armata -  Prezes Gminnego Stowarzyszenia Kobiet. Potem głos zabrała bohaterka spotkania p. Helena Maszczak. Po krótkim wystąpieniu p. Heleny spowodowanym niedyspozycją głosową rozpoczęły się ro
 
2016-10-26

Kampania społeczna ˝Rzecznik Praw Pacjenta przypomina˝

 "Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.
 
2016-10-26

Zasłużony dla sportu szkolnego

W dniu 22 października w Rzeszowie odbył się Walny Zjazd Delegatów Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie.
 
2016-10-07

Służba Celna ostrzega - podrobiony alkohol

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.
 
2016-10-03

Zarządzenie Nr 165/16 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dubiecko

 
2016-09-30

Odnawialne źródła energi w gminie Dubiecko

Termin złożenia deklaracji upływa 14 października 2016 r.
 
2016-09-26

Możliwość otrzymania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

 
 
2016-09-26

Narodowe czytanie ˝Quo vadis˝ Henryka Sienkiewicza

września 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II zorganizowały narodowe czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza w przepięknej plenerowej scenerii.
 
2016-09-16

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

Komisariat Policji informuje, że na stronach internetowych znajduje się interaktywne narzędzie pn. "KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE"
 
2016-09-13

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST BEZPŁATNA

w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do "CEIDG", Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, o tym, że wszystkie operacje w CEIDG - CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ są BEZPŁATNE.
 
2016-09-13

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018

 
2016-09-12

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W  GMINIE DUBIECKO˝

Wójt Gminy Dubiecko informuje mieszkańców chcących przystąpić do projektu dotyczącego instalacji OZE, iż w terminie
12 - 30 września 2016r.
należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy dokumentacje kwalifikacyjną.
 
2016-09-08

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

3-5 października 2016 r.
 
2016-09-05

˝ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W  GMINIE DUBIECKO˝

Spotkanie informacyjne w dniu 9 września 2016r. (piątek) o godz. 18:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku
 
2016-09-05

Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR w Nozdrzcu

PUNKT KONSULTACYJNY W DUBIECKU
Prowadzi działalność od 06. 09.2016 do 29.11.2016
(Dawny budynek SBW I piętro)
Dyżur Specjalisty Terapii Uzależnień
w każdy wtorek w godz. od 12.00 do 16.00
 
2016-09-02

Dożynki wojewódzkie

W dniu 28 sierpnia 2016r. z własnoręcznie wykonanym wieńcem delegacja mieszkańców z Przedmieścia Dubieckiego na czele z sołtysem Zygmuntem Dziaczyńskim oraz Danutą Armata – przedstawicielką  Gminy jako reprezentacja Gminy Dubiecko i Parafii Dubiecko udała się na XXXIII Dożynki Archidiecezji Przemyskiej oraz XVI Dożynki Województwa Podkarpackiego 2016r.
 
2016-08-19

I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójtów i Starostów Gmin

W dniu 15.08.2016 r. na stadionie sportowym w Dubiecku odbył się Pierwszy Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójtów i Starostów Gmin. W turnieju udział wzięło 3 drużyny tj.
 
2016-08-17

Akcja ˝ZAPROŚ KOMINIARZA˝ na terenie wojewodztwa podkarpackiego

 
2016-08-01

Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 
 
2016-07-28

Spotkanie z Zarządem i piłkarzami KS Pogórze w dniu 26 lipca 2016 r.

 W dniu 26 lipca 2016 r. Wójt Gminy Dubiecko Wiesław Bembenek spotkał się z Zarządem i piłkarzami KS Pogórze.
 
2016-07-25

Dni Dubiecka 2016

 
 
2016-07-14

Nabór dzieci do udziału projekcie: ˝Otwórzmy świat dzieciom˝

 
 
2016-07-14

Telefoniczna Informacja Medyczna, woj. podkarpackie

telefon: 17 194 39
 
2016-07-12

Gmina Dubiecko otrzymała dofinansowanie na remont drogi

Gmina Dubiecko informuje, że otrzymała dofinansowanie na "Przebudowę drogi gminnej Załazek przez wieś nr 116081 R na odcinku 900 mb w m-ci Załazek”. Zadanie realizowane jest ze środków związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych.
 
2016-07-04

Gmina Dubiecko otrzymała dofinansowanie na 2 zadania

1.Przebudowa drogi gminnej nr 116091R Bachórzec – Zakolanie
2.Przebudowa drogi gminnej nr 116053R Drohobyczka – Huta
 
2016-07-01

XI Zjazd Zarządu ZOSP RP w Dubiecku

XI Zjazd Zarządu ZOSP RP w Dubiecku
 
2016-06-29

˝ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W  GMINIE DUBIECKO˝

Zakończenie przyjmowania zapisów osób zainteresowanych w/w instalacjami zostało wydłużone do 29 lipca 2016r.
 
2016-06-24

Spotkanie z badmintonistami UMKS Dubiecko

W dniu 22 czerwca 2016 r. Wójt Gminy p. Wiesław Bembenek spotkał się z młodzieżą trenującą pod okiem trenera p. Roberta Pantoły w sekcji badmintona UMKS Dubiecko. Młodzież ta od kilku lat startuje w różnych zawodach wojewódzkich i krajowych osiągając dobre pozycje. Pogratulował im wybitnych i dobrych wyników sportowych oraz podziękował za dotychczasowe osiągnięcia wręczając pamiątkowe dyplomy, a wyróżniającym się zawodniczkom pamiątkowe statuetki. Na zakończenie spotkania Wójt Gminy p. Wiesław Bembenek życzył zgromadzonym na spotkaniu zawodnikom dalszych sportowych sukcesów. W spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku p. Kazimierz Babiś oraz Prezes UMKS Dubiecko
 
2016-06-23

Grzegorz Lato w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku

Dnia 21.06.2016r. grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum w Dubiecku uczestniczyła w niecodziennym spotkaniu. Dzięki inicjatywie dyrektora szkoły Kazimierza Babisia mogliśmy gościć ikonę polskiego sportu Grzegorza Lato. Swoją obecnością zaszczycił nas również wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Henryk Sowa. Młodzież Gminy Dubiecko wysłuchała informacji dotyczących początków kariery sportowej oraz największych sukcesów piłkarza. Po prelekcji głos zabrał Grzegorz Lato, który podziękował za zaproszenie oraz zachęcał uczniów do udziału w różnego rodzaju zajęciach sportowych.
 
2016-06-23

Otwarty trening Jujitsu dla uczniów szkół podstawowych

W dniu 18 czerwca na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Bachórcu odbył się otwarty trening  jujitsu dla najmłodszych mieszkańców Gminy Dubiecko organizowany przez Klub "Fala" Bachórzec. Na zajęciach pojawili się uczniowie ze Szkół Podstawowych z Bachórca, Przedmieścia Dubieckiego oraz Dubiecka, których uczestnictwo zostało potwierdzone spersonalizowanymi dyplomami. Zajęciom towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera stąd idea organizacji kolejnych spotkań w przyszłości. Celem wydarzenia była promocja dyscypliny  jujitsu i ukazanie jej jako ciekawej formy aktywności fizycznej. Organizatorzy przyznają, że jest to pierwszy etap do utworzenia dziecięcej grupy treningowej, tym samym zapraszają wszystkich za
 
2016-06-17

SPOTKANIE INTEGRACYJNE KOBIET W NIENADOWEJ GÓRNEJ

 Czerwcowe cykliczne comiesięczne spotkanie integracyjne kobiet z Gminnego Stowarzyszenia Kobiet  odbyło się w Nienadowej Górnej. Liczne grono kobiet  wypełniło salę świetlicy wiejskiej w Nienadowej. Wśród gości zaproszonych byli: Wójt Gminy Dubiecko p. Wiesław Bembenek, radni Rady Gminy Dubiecko: p. Teresa Blecharczyk i p. Roman Szymański oraz sołtys wsi p. Maria Sztur. Spotkanie otworzyła Agata Guja - przewodnicząca oddziału Stowarzyszenia w Nienadowej Górnej, a następnie głos zabrała Joanna Lupas - Rutkowska przedstawiając historię miejscowości. Swoim referatem udowodniła, że duży wpływ w dziejach miejscowości miały zawsze kobiety, które przewijały się w jej historii przez wszystkie
 
2016-06-16

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu - turnieje sportowe w roku szkonym 2015/16

  Igrzyska Młodzieży Szkolnej z mini piłki siatkowej dziewcząt
 
2016-06-15

Gminny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii w Publicznej Szkole Podstawowej w Iskani

14 czerwca 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iskani odbyła się już 6. Edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii, którego organizatorem była pani Kamila Kierc- Prorok, nauczyciel języka angielskiego w tej szkole.
 
2016-06-14

V Powiatowy konkurs ˝W krainie bajki i baśni˝

 10 czerwca br. odbyła się V edycja powiatowego konkursu "W krainie bajki i baśni" którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie i Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Olszanach. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Przemyski.
 
2016-06-13

II Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP Gminy Dubiecko

 
 
2016-06-08

Gminny Dzień Dziecka

Po raz pierwszy, w ramach Święta Dnia Dziecka, władze gminy Wójt Wiesław Bembenek, Skarbnik Irena Król, Sekretarz Edward Rozmus, Przewodniczący Rady Ryszard Fik oraz Sołtys miejscowości Dubiecko Jerzy Tłuścik przekazali klucze do bram Gminy Dubiecko, dzieciom i młodzieży. Następnie kolorowy korowód bajek przemaszerował ulicami Dubiecka aż dotarł do rynku aby tu tańczyć i bawić się wspólnie z Panem Markiem Pyś aktorem, serialu Pierwsza Miłość i Swiat Według Kiepskich.
 
2016-06-06

Informacja z przebiegu spotkania ˝ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE DUBIECKO˝

 
 
2016-06-03

Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Przedmieściu Dubieckim

      01.06.2016r. druhowie strażacy z OSP w Przedmieściu Dubieckim w osobach: prezes Wojciech Smoliński, naczelnik Grzegorz Zioło, dh Kazimierz Zioło, dh Mariusz Turek, dh Tomasz Smoliński, dh Jakub Zioło, dh Kamil Zioło; zorganizowali zajęcia dla dzieci przedszkolnych i uczniów Zespołu Szkół w Przedmieściu Dubieckim.       Na początek wygłoszona została pogadanka na temat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, z prezentacją ubrania i wyposażenia strażaka. Dzieci obejrzały filmiki edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z ogniem i sposobami gaszenia różnego rodzaju pożarów.       Następnie przeprowadzono akcję wezwan
 
2016-06-02

Powiatowa Olimpiada w Tenisa Stołowego

W dniu 21 maja br. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku odbył się Finał Powiatowej Olimpiady w Tenisa Stolowego. Łącznie wystartowało 40 uczestników z czterech gmin tj. Dubiecko, Krzywcza, Krasiczyn i Fredropol. Zawodnicy startowali w sześciu grupach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyźni. Całość zawodów została przeprowadzona w sportowej i miłej atmosferze. Zwyciężcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Przemyślu. Kolejność miejsc na podium przedstawiła się następująco:
 
2016-05-31

˝Wesołe Skrzaty˝ z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachórcu na XXXIX Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych pn. ˝Tropem Jasia i Małgosi˝.

W dniu 24 maja 2016 roku w Birczy odbył się XXXIX Przegląd Teatrzyków Dziecięcych pn. "Tropem Jasia i Małgosi".
 
2016-05-27

Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego

W dniu 24 maja 2016r. w budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie samorządowców Gminy Dubiecko z okazji przypadającego w dniu 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego. Na spotkaniu obecni byli p. Jan Pączek - Starosta Powiatu Przemyskiego, delegacja Gminy Smilno ze Słowacji na czele ze Starostą  p.Vladimirem Baranem, dyrektor Banku Spółdzielczego w Dynowie p. Stanisław Baran, delegaci  do Rady Powiatu z Gminy Dubiecko i jednocześnie członkowie Zarządu Powiatu - p. Zbigniew Blecharczyk i p. Henryk Sowa, Radni Rady Gminy na czele z przewodniczącym p. Ryszardem Fikiem, sołtysi wsi obecnej kadencji oraz długoletni sołtysi kadencji wcześniejszych, pracownicy Urzędu Gminy, GOPS, GOK, GBP o
 
2016-05-25

Wójt Gminy Dubiecko planuje złożenie wniosku o dofinansowanie pn. ˝ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE DUBIECKO˝

Spotkania informacyjne:
05.06.2016 o godz. 16:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubiecku
12.06.2016 o godz. 16:00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nienadowej
 
2016-05-23

POWER do pracy

 
 
2016-05-18

Informacja o procedurze udzielania pomocy osobom fizycznym w postaci ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa.

Wójt Gminy Dubiecko działając jako organ podatkowy może udzielić pomocy osobom fizycznym w postaci ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa.
 
2016-05-12

Góry Słonne i Pogórze Przemyskie w FOKUS TV

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma zaszczyt zaprosić na
emisję kolejnego odcinka serialu "Misja Natura" pt. Góry Słonne i 
Pogórze Przemyskie.
 
2016-05-12

Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - ˝Małe Wielkie Historie˝

Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.
 
2016-05-09

Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania pn.: Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Dubiecko

 
 
2016-05-09

Obchody Święta 3 Maja w Gminie Dubiecko

Obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na terenie Gminy Dubiecko rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Nienadowej Dolnej, której przewodniczył miejscowy proboszcz ks. Franciszek Partyka, następnie nastąpił w asyście orkiestry dętej z Dubiecka przemarsz pocztów sztandarowych: OSP Nienadowa, SP Nr 1 w Nienadowej, ZS im. Aleksandra Fredry w Nienadowej, pod „Drzewo Wolności” – pomnik postawiony przez mieszkańców tej miejscowości  w okresie międzywojennym pod którym zostały złożone wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości była prowadzona przez Panią dyrektor SP w Nienadowej mgr Wiesławę Binko, która powitała zebranych gości oraz poprosiła o okoliczn
 
2016-05-05

GMINNA OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO

Organizator: Wójt Gminy Dubiecko, UMKS Dubiecko
Termin: 8 maja 2016 r., godz. 13.00 (rejestracja zawodników godz. 12.30)
Miejsce zawodów: sala sportowa w Dubiecku
 
2016-04-26

Niecodzienna lekcja przyrody w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Nienadowej

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Nienadowej odbyły się bardzo ciekawe warsztaty przyrodnicze pod kierunkiem Koła Łowieckiego " Żbik " z Przemyśla
 
2016-04-15

Upamiętnie przez strażaków OSP 1050 rocznicy Chrztu Polski

W dniu 14 –go kwietnia z inicjatywy ZG ZOSP RP oraz Związku Podhalan pod patronatem Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka, zostały rozpalone symboliczne ogniska. Głównym założeniem wspólnego przeżywania tej podniosłej chwili był przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego, polegający na rozpaleniu przez strażaków ochotniczych straży pożarnych symbolicznych ognisk na terenie całego kraju.
 
2016-04-01

w Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu odbył się turniej IMS

 
 
2016-04-01

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bachórcu odbył się turniej z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

21.03.2016r. na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bachórcu odbył się turniej z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Turniej został rozegrany w trzech kategoriach:
 
2016-03-22

WSZYSCY RAZEM DLA WSPÓLNEJ SPRAWY

Impreza finałowa "Konkurs na Koszyczek Wielkanocny" zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku
 
2016-03-17

II Międzynarodowy Festiwal Kuchni Dworskiej im. Hanny Szymanderskiej - II Edycja Dań Dworskiej Kuchni Myśliwskiej

12 marca 2016r. w Zamku Dubiecko odbył się II Międzynarodowy Festiwal Kuchni Dworskiej im. Hanny Szymanderskiej - II Edycja Dań Dworskiej Kuchni Myśliwskiej.
 
2016-03-10

GOK - impreza finałowa ˝Konkurs na Koszyczek Wielkanocny˝

w dniu 17 marca 2016 r.
 
2016-03-10

Gminny Ośrodek Kultury w Dubiecku oraz jego oddziały zamiejscowe realizują w ramach programu, projekt Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 ˝Wszyscy razem dla wspólnej sprawy˝

 
 
2016-02-19

Program ˝Rodzina 500+˝

Zadania z zakresu programu "Rodzina 500+" realizowane będą przez dział świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku.
 
2016-02-15

Komunikat

z Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn, który odbył się w dniu 13 lutego 2016 roku w sali sportowej w Dubiecku.
 
2016-02-03

INFORMACJA

W związku z posługiwaniem się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone, a potem odnalezione, informuje się co następuje:
 
2016-01-25

Dofinansowanie do demontażu, odbioru i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych

 Wójt Gminy Dubiecko informuje, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowanie na demontaż, odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dubiecko
 
2016-01-22

Wspomóż klub Pogórze Dubiecko przekazując 1% podatku!

Każdy kibic naszego klubu może wspomóc KS Pogórze Dubiecko przekazując na jego rzecz 1% podatku. To nic nie kosztuje! Wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce formularza PIT wpisać klubowy KRS: 0000270261 i poniżej w celu szczegółowym napisać: KS POGÓRZE DUBIECKO 5415.
 
2016-01-15

VIII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

25-29 I 2016 r.
 
2016-01-13

PUNKT UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Na terenie gminy Dubiecko w budynku Gminnego Ośrodka Kultury (SUW) działa punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
 
2015-12-30

Harmonogram odbioru odpadów w 2016 r. 
2015-12-17

˝Najpiękniejsze Szopki w Gminie Dubiecko˝

17.12.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiecku odbyło się podsumowanie konkursu pod hasłem "Najpiękniejsze Szopki w Gminie Dubiecko". Na konkurs wpłynęło 30 prac przygotowanych przez dzieci ze szkół podstawowych z gminy Dubiecko oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z Nienadowej.
 
2015-12-11

Podziękowania

"Jedynie prawdziwy człowiek,
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń"

Szanowni Państwo

W imieniu rodzin które straciły w pożarze dorobek życia a także własnym chciałem złożyć szczere i serdeczne podziękowanie za tak wielkie wsparcie finansowe, materialne i psychiczne.
 
2015-12-01

SZLAKIEM PODKARPACKIEJ PRZYRODY: Dubiecko - Trzy ścieżki tożsamości

Jeden z odcinków cyklu filmów o ścieżkach przyrodniczych zrealizowanych w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" dofinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 został zrealizowany o trasie turystycznej: "Trzy ścieżki tożsamości - środowisko, historia, kultura"
 
2015-11-26

14.11.2015r. w Medyce został rozegrany Ogólnopolski Turniej Badmintona

w którym wzięli udział uczniowie Publicznego Gimnazjum im, Jana Pawła II w Dubiecku będący zawodnikami UMKS Dubiecko: Klaudia Bukowińska, Aleksandra Dudziak, Izabela Dudziak, Wiktoria Pakosz, Ewelina Pawlus, Paulina Pawlus oraz Mateusz Spławiński uczeń Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim.
 
2015-11-26

Sprawozdanie z Półfinału Wojewódzkiego Gimnazjady w Badmintonie

–gry drużynowe w Medyce
 
2015-11-19

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!!

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
www.DokumentyZastrzezone.pl
 
2015-04-27

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę 26.04.2015 r.

W dniu 26 kwietnia 2015 r. strażacy ochotnicy z naszej gminy wzięli udział w VII Ogólnopolskim Zjeździe Strażaków w Częstochowie. W pielgrzymce uczestniczyło ok 100 tys. osób z całej Polski: strażacy z Państwowych oraz Ochotniczych jednostek, pracownicy cywilni,  członkówie orkiestr dętych, chórów oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zjazd ten wpisał się już w cykliczne obchody na Jasnej Górze i odbywa się co 5 lat. W obchodach wzięli udział przedstawiciele rządowi: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pa
 
2015-02-19

Sołtysi oraz składy osobowe Rad Sołeckich w gminie Dubiecko (VII kadencja)

Wykaz sołtysów i członków rad sołeckich w poszczególnych miejscowościach wybranych w 2015 r.
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RPO WP
WFOSiGW
LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie
wtorek, 6 grudnia 2016
341 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
imieniny
Dionizji, Leontyny, Mikołaja
Fotogaleria
Baza firm
Innowacyjne Podkarpacie
Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta PGNiG
Urząd Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko, pow. przemyski, woj. podkarpackietel.: 16 651 11 56, fax: 16 651 11 56 w. 143, email: ugdubiecko@wp.pl, http://www.dubiecko.plNIP: 795-16-05-628
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI